Zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Grotniki zakwalifikowane jest do I kategorii zagrożenia pożarowego (najwyższe zagrożenie pożarowe)

Lasy monitorowane

Tereny leśne Nadleśnictwa Grotniki są monitorowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr 21/12 z dn. 29.04.2012 r.