Wydawca treści Wydawca treści

lasy momitorowane

Tereny leśne Nadleśnictwa Grotniki są monitorowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr 21/12 z dn. 29.04.2012 r.

Administratorem danych osobowych jakie mogą powstać podczas monitoringu jest Nadleśnictwo Grotniki, adres ul. Ogrodnicza 6/8 95-100 Zgierz