Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Grotniki zakwalifikowane jest do I kategorii zagrożenia pożarowego (najwyższe zagrożenie pożarowe)

Lasy Państwowe zobowiązane są do utrzymywania systemu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych będących w ich zarządzie.

Okres akcji bezpośredniej przypadający na czas od 1 kwietnia do końca października jest tym okresem ,w którym w lasach państwowych podejmujemy wzmożone działania w celu ograniczenia powstawania pożarów oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania.

Na terenie tut. Nadleśnictwa funkcjonuje system monitoringu obszarów leśnych w skład którego wchodzą:

· 2 wieże obserwacyjne wyposażone w systemy TV przemysłowej (współpracujące z wieżami sąsiednich N-ctw) ,

· Punktu Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) zlokalizowany w nadleśnictwie,

· patrole przeciwpożarowe (ilość dostosowana w zależności od doraźnego zagrożenia),

· sieć łączności alarmowo dyspozycyjnej.

Mapa zagrożenia pożarowego lasu