Wydawca treści Wydawca treści

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej

Nadleśnictwo Grotniki wzięło udział w ramach działania 226 „Odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Na obszarze objętym działaniem, zostały przebudowane następujące drogi leśne stanowiące dojazdy pożarowe:

- droga nr 32 o dług. 1,8 km – leśnictwo Chrośno,

- droga nr 33 o dług. 1,85 km – leśnictwo Chrośno,

- droga nr 35 o dług. 1,0 km – leśnictwo Chrośno,

- droga nr 143 o długości 4,26 km - leśnictwo Polesie

- droga nr 22 o długości 0,94 km - leśnictwo Bełdów

- droga nr 42 o długości 2,65 km - leśnictwo Chrośno (dawniej leśnictwo Krzemień)

- droga nr 62 o długości 0,80 km - leśnictwo Zimna Woda

- droga nr 92 o długości 0,85 km – leśnictwo Sokolniki

- droga  nr 114 o długości 1,10 km – leśnictwo Szczawin.


Ogółem w ramach schematu II, Nadleśnictwo Grotniki wykonał przebudowę dziewięciu dróg leśnych o łącznej długości 15,25 km.