Położenie

Lasy nadleśnictwa Grotniki wg J.Kondrackiego (Geografia Regionalna Polski, 1998) leżą w regionie Wzniesienia Południowomazowieckiego.

Galeria zdjęć

fot. S. Olejniczak

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.