Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Grotniki korzysta z Projektów Środowiskowych. Pozwalają one poprawić warunki wodne, przeciwdziałając powodziom i suszom (Projekt mała retencja), udostępniać lasy (rekultywacja terenów popoligonowych) tak aby niwelować negatywne oddziaływania na środowisko