Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Grotniki

Przed pierwszą wojną światową lasy leżące wokół Łodzi i Zgierza stanowiły część nadleśnictwa Turek. W roku 1918 po przyłączeniu lasów majorańskich i Banku Włościańskiego utworzono nadleśnictwo Uniejów, a to z kolei w 1922 r. podzielono na 2 nadleśnictwa: Uniejów i Chrosno. Ówczesne nadleśnictwo Chrosno jest zaczątkiem dzisiejszego nadleśnictwa Grotniki. W ciągu 80-cio letniej historii przyłączano do niego lub odłączano kompleksy leśne pochodzenia prywatnego i państwowego, zmieniało nazwę, ale to ono jest "praprzodkiem" istniejącego do dzisiaj nadleśnictwa Grotniki.

Po raz pierwszy nazwa Grotniki pojawiła się w 1945 r.,kiedy to do ok. 2335 ha lasów państwowych przyłączono 2830ha lasów z majątków upaństwowionych mocą dekretów P.K.W.N. z 6.09.1944 r. (Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6.09.1944 r. – Dz.U. Nr 4, poz. 17- o przeprowadzeniu reformy rolnej) i Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Do roku 1974 powierzchnia nadleśnictwa zwiększyła się o ok. 1300 ha lasów przejętych na podstawie ustaw z 1948 i 1949 oraz zarządzenia z 1955 r. W roku 1975 nadleśnictwo Grotniki zostało rozwiązane i weszło w skład nowo utworzonego nadleśnictwa Lutomiersk, a po jego rozwiązaniu od 1.01.1977 r. w skład nadleśnictwa Poddębice. Z dniem 1.07.1980r nadleśnictwo Grotniki zostało reaktywowane, na podstawie Zarządzenia nr 11 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 26.03.1980 r., w powiększonych granicach o części nadleśnictw: Głowno, Brzeziny, Bogdańce i Kolumna. W granicach tych nadleśnictwo Grotniki przetrwało do roku 2002, kiedy to na mocy Zarządzenia nr 77 Dyrektora Generalnego z dnia 25 września 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchniach i zasięgach terytorialnych nadleśnictw Brzeziny, Grotniki i Kutno oraz w ich obrębach leśnych, uległ zmianie kształt i powierzchnia. W wyniku ww. zarządzenia z nadleśnictwa Grotniki odeszły leśnictwa Wiączyń i Kraszew, a włączone zostały leśnictwa Gieczno, Polesie i Stanisławów. Zgodnie ze stanem z dnia 1.01.2003 roku powierzchnia nadleśnictwa Grotniki wzrosła do 15 266 ha.