Wydawca treści Wydawca treści

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Nadleśnictwo Grotniki 18 czerwca 2014 roku podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Grotniki”.

Nadleśnictwo Grotniki podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 180/EE/D/2014 w formie dotacji.

Nazwa zadania: Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Grotniki

Wartość ogólna zadania: 79 521,00 zł

Wysokość dofinansowania: 40 000 zł w formie dotacji

Zakres projektu:

Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół oraz dorosłych.

Projekt zakłada:

- budowę ścieżki przyrodniczo-leśnej wyposażonej w ponad 30 tablic, ławo stoły oraz kosze na śmieci.

-doposażenie punktu edukacyjnego w Sokolnikach w kostki wiedzy z ssakami i ptakami oraz wymianę zniszczonych kostek dwóch grach. 

- wydanie książeczek dla dzieci pt. „Motyle na ścieżkach Nadleśnictwa Grotniki",  „Kwiaty na ścieżkach Nadleśnictwa Grotniki" i folderu „Dla Natury Dla Ludzi"przedstawiającego piękno podłódzkich lasów wraz z krótkim opisem podstawowych działań leśników.

- zakupienie sprzętu komputerowego, niezbędnego w pracy edukatora w przygotowywaniu materiałów do zajęć i dokumentacji.

- przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ufundowanie nagród dla finalistów oraz upominków dla wszystkich uczestników.

- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Strona internetowa: http://www.zainwestujwekologie.pl/