Lista aktualności Lista aktualności

Konsultant ds. kontaktów społecznych

W związku ze wzrostem oczekiwań społecznych względem możliwości korzystania z różnych funkcji pełnionych przez lasy, współdecydowania o sposobie zarządzania terenami leśnymi oraz powstawaniem licznych inicjatyw kierowanych do jednostek organizacyjnych PGL LP, wyznacza się konsultanta ds. kontaktów społecznych w Nadleśnictwo Grotniki w osobie Zastępcy Nadleśniczego Michał Twardowskiego. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce Kontakty.