Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Grotniki znajduje się ponad 15 tys. ha lasów.

Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Jego rzeźba to wynik procesów górotwórczych i działalności lodowców.

Wśród wielu czynników decydujących o zróżnicowaniu pokrywy glebowej (a co za tym idzie także różnorodności przyrodniczej) dominujące znaczenie ma skała macierzysta gleby. Ona głównie decyduje o fizycznych i chemicznych właściwościach oraz zasobności gleb w składniki odżywcze. Dominującym typem gleby występującym na tych terenach jest gleba rdzawa.


Lesistość mezoreginu Sieradzko-Łódzkiego wynosi 19,5% i jest stosunkowo niska, a to dlatego, że lasy porastają niewielkie kompleksy rozrzucone pomiędzy licznymi miejscowościami. Jest to region wysoko zurbanizowany. Nadleśnictwo składa się z 642 kompleksów na obszarze 1318,17km2.
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zajmująca jako gatunek panujący 77,5% pow. leśnej. Znaczące gatunki, takie jak: dąb, brzoza i olsza zajmują 20,3% pow., a pozostałe to jodła, buk, świerk, lipa, klon i inne. Pod względem siedliskowym w nadleśnictwie przeważają siedliska lasowe, które zajmują 59, 61% pow. ogólnej, pozostałe to siedliska borowe -36,18%, olsy -1,45%. 

Na terenie Nadleśnictwa Grotniki występuje wiele ciekawych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin.

   Należy tu wymienić m.in.:

•zwierzęta - wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, bocian czarny, bielik, żuraw, kania ruda, wiele gatunków nietoperzy, bóbr europejski.
 
 
 
•rośliny chronione – dzwonecznik wonny, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, orlik pospolity, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, paprotka zwyczajna i wiele innych.
 
•Dla gatunków ptaków chronionych, tj. bielika i  bociana czarnego zostały ustanowione strefy ochronne, o łącznej powierzchni 343,56 ha.