Lista aktualności Lista aktualności

Komunuikat- cięcia sanitarne

Komunikat

Drodzy Mieszkańcy odwiedzający Las Krogulec w Zgierzu

W dniu dzisiejszym na terenie Lasu Krogulec w oddziałach  312h, 313g rozpoczęliśmy cięcia sanitarne polegające na usuwaniu drzew obumarłych oraz obumierający, które opanowane zostały przez jemiołę pospolitą jodłową. Jemioła kojarzy nam się ze Świętami Bożego Narodzenia, ale jest ona niebezpieczna dla naszych starszych już jodeł, które licznie występują na tym terenie. W ramach tego zabiegu będziemy również odsłaniać już istniejące liczne młode pokolenia – nazywane przez leśników nalotem, podrostem - między innymi jodeł, dębów, aby mogło ono jak najszybciej się rozwijać.

Proszę zatem naszych mieszkańców, gości odwiedzających Las Krogulec, aby ograniczyć spacery w rejonie gdzie są prowadzone prace ze względów bezpieczeństwa.  Obszar gdzie prowadzimy prace będą również oznaczone tablicami w terenie.

                                                                                          Z leśnym pozdrowieniem „Darz Bór”

                                                                     Janusz Witkowski – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Grotniki

 

Zgierz. 17 sierpnia 2020 r.

Lokalizacja cięć sanitarnych