Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na instalacje fotowoltaiczną

Zadanie:

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Grotniki”

współfinansowane było środkami

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w wysokości 96 490,00 zł

 

Wartość ogólna zadania: 147 584,00 zł

Forma przyznanej pomocy: dotacja w wysokości 96 490,00 zł

Zakres prac obejmował: dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego siedziby Nadleśnictwa Grotniki