Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Uroczysku Lućmierz

Ścieżka piesza w kształcie pętli, o długości ok. 1,5km znajduje się w pięknym grotnickim kompleksie o pow.1750ha, w którym położone są 2 rezerwaty: „Dąbrowa Grotnicka" i „Grądy nad Lindą". Zapoczątkowuje ją tablica informacyjna z mapą ścieżki, numerami przystanków i ich krótkimi opisami oraz tablica z zasadami zachowania się w lesie. Książeczki z opisem trasy można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa.

W trakcie 1,5 godzinnej wycieczki przyrodniczej, zatrzymując się na 7-u przystankach można poznać panujące tu zbiorowiska(zespoły) roślinne, typy siedliskowe lasu, najważniejsze gatunki lasotwórcze. Przy trasie ścieżki ustawiono także urządzenia łowieckie: paśnik i podsyp. Ścieżka jest również przyjemnym miejscem do zwykłego spacerowania ze względu na jej malowniczość. Prowadzi przez mostki, wzdłuż strumyka leśnego, przez las z pięknymi starymi 130-o letnimi sosnami, świetlistymi dębami, gęstymi świerczynami. Możemy na niej spotkać starego 250-letniego dęba, przewrócone, próchniejące ale pełne życia pnie drzew czy piękną całą w „falbankach" sosnę krezową. Ścieżka oznakowana jest żółtymi trójkącikami namalowanymi na drzewach tak aby nikt się nie zgubił.