Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Grotniki sukcesywnie rozbudowywało bazę edukacyjną w skład której wchodzi szereg obiektów przystosowanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z udziałem pracowników służby leśnej, pod kierunkiem nauczyciela, a także w sposób samodzielny.

Przy modernizacji i tworzeniu bazy edukacyjnej wzięto pod uwagę równomierne rozmieszczenie obiektów dydaktycznych w terenie, atrakcyjność niektórych miejsc oraz zaangażowanie placówek oświatowych w edukację  leśną.

Edukacja leśna jest skierowana jest do różnych grup społecznych i wiekowych.

Jednym z elementów rekreacyjnego zagospodarowania lasów są leśne ścieżki dydaktyczne. Głównym celem ścieżek jest przekazywanie wiedzy o lesie społeczeństwu. Umieszczone na nich tablice edukacyjne umożliwiają prowadzenie na nich zajęć szkolnych pod kierunkiem nauczyciela zapewniając jednocześnie kontakt z przyrodą.

Oprócz funkcji dydaktycznej ścieżki są obiektem zainteresowania różnych grup społecznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji.

Posiadamy pięć ścieżek edukacyjnych oraz siedem punktów edukacji leśnej