Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodniczo- leśna w Sokolnikach.

Ścieżka w kształcie pętli o długości ok. 1,7km przebiega w kompleksie leśnym przylegającym do Sokolnik, miejscowości z 4,2 tyś szt. działek rekreacyjnych. Korzystają z tej ścieżki nie tylko grupy zorganizowane, ale także osoby wypoczywające w okolicznych miejscowościach. Na ścieżce tej można poznać gatunki lasotwórcze, gatunki krzewów i roślin runa leśnego, zasady gospodarki leśnej (rębnie, odnowienia, ochronę lasu) oraz życie mrówek, ptasie osiedle oraz paśnik i podsyp, w których karmę zebraną przez siebie wykładają uczestnicy zajęć.

 

 W skład ścieżki wchodzą:

  1. Tablice z gatunkami drzew i elementów leśnych – szt 23

robinia akacjowa, świerk, topola osika, olsza czarna, brzoza, dąb szypułkowy, sosna pospolita, buk zwyczajny, modrzew, dąb bezszypułkowy, grab, lipa, jodła, klon jawor, klon pospolity, ochrona p.poż, przebudowa drzewostanu, życie społeczne mrówek, zalesienia gruntów rolnych, bioindykatory- mchy i porosty, murszejące drzewo, drogi turysto, zielone płuca ziemi Las

 

  1. Słupki gatunkowe z tabliczkami gatunkowymi - 23szt

     

            glistnik jaskółcze ziele, bez czarny, zawilec gajowy, czeremcha pospolita,

            narecznica samcza, jarzębina, kosaciec żółty, czeremcha amerykańska,

            rokietnik pospolity, wrzos, płonnik pospolity,  klon jesionolistny, pokrzywa,

            jałowiec pospolity, konwalijka dwulistna, jeżyna fałdowana, borówka

            czarna, trzcinnik leśna, sosna zwyczajna odm. krezowa lub wachlarzykowata,

            kokoryczka wonna,  konwalia majowa, szczawik zajęczy, fiołek wonny

  1. Tablice z przebiegiem ścieżki, terenem nadleśnictwa i  rozpadem śmieci- szt 3
  2. Tablice o ptakach- 3szt o tytułach: Skrzynki lęgowe, Budki lęgowe dla ptaków, Mieszkanie do wynajęcia  + 15 budek lęgowych= Ptasie osiedle
  3. Brama powitalna- szt. 1
  4. Kosz na śmieci- szt. 1
  5. Mostki na ścieżce (nad rowami)- szt. 2