Wydawca treści Wydawca treści

Punkty edukacji leśnej

Nadleśnictwo Grotniki oferuje 7 punktów edukacji leśnej.

1. Punkt edukacji leśnej w leśnictwie Sokolniki

Elementy punktu edukacji w Sokolnikach:

1.    Tablice edukacyjne-11 szt o tytułach:

Ochrona lasu przed zwierzyna; Gospodarka łowiecka; Dokarmianie zwierząt; Łowiectwo; Grzyby naszych lasów; Owady, płazy i gady; Ptaki naszych lasów; Zwierzęta naszych lasów; Drzewa naszych lasów; Leśnik opiekunem.

2.    Ławostoły - 7 szt.

3.    Krąg ogniskowy -1 szt.

4.    Ławki wokół ogniska – 6 szt.

5.    Zadaszenie nad ławostołami -1 szt.

6.    Stacja meteorologiczna -1 sz.t

7.    Ogrodzenie z desek z drewna-1 szt. (75mb z 2 furtkami i bramą)

8.    Galeria z drewna-1 szt.

9.    Zwierzęta z gałązek brzozowych( jelenie) -2 szt.

10.Gry edukacyjne: kostkowe-2 szt., Zgadula- 1 szt., tabliczkowe- 1 szt., Skocznia-szt.-1 szt.

11.Rzeźbione kolorowe postacie szyszek, kasztana i żołędzia-4 szt.

12. Tablice o ochronie przeciwpożarowej z akcji" Świadomi zagrożenia"-3szt.

 

2. Punkt edukacji leśnej „Szkółka Źródliska" na terenie szkółki leśnej w leśnictwie Zgierz.

 

Punkt położony na szkółce wyposażony w:

1.Tablice edukacyjne- 14szt  o tytułach:

Ptasi budzik; Ochrona lasu; Ekologiczna rola lasu; Dlaczego las jest taki ważny; Ach te owady; Ptaki leśne; Gady; płazy; Dlaczego las jest samowystarczalny?; Jak różne bywają nasze lasy?; Zielone płuca ziemi; Układ piętrowy lasu; Co to jest ochrona lasu; Jak leśniczy pielęgnuje las;

 

2.  Ławostoły- 7szt.

3. Krąg ogniskowy -1szt.

Punkt edukacyjny  "Szkółka Źródliska"  fot. F. Filipowska

 

3. Punkt edukacji leśnej „Modlna" w leśnictwie Sokolniki.

 

Punkt wyposażony w:

1.Tablice edukacyjne- 6szt o tytułach:

Zasady zachowania się w lesie; Zauważyłeś ogień! Dzwoń!; Poznajemy ptaki;  Poznajemy drzewa ; Zwierzęta leśne; Co nam daje las?;

2.Tablica informacyjna z mapą nadleśnictwa.

3. Ławostoły-2szt.

 

 

4. Punkt edukacji leśnej „Regionalny Bank Genów" przy siedzibie Nadleśnictwa w Zgierzu.

Miejsce, w którym można poznać zasady wyłuszczania i przechowywania nasion z tablicą informacyjną i 2 ławkami.

 

5. Punkt edukacji leśnej „Smulsko" w leśnictwie Smulsko.

 Punkt wyposażony w:

1.Tablice edukacyjne- 6szt o tytułach:

Zasady zachowania się w lesie; Ogień dzwoń!; Piętra w lesie i ich mieszkańcy; Poznajemy drzewa iglaste; Poznajemy drzewa liściaste; Poznajemy zwierzęta leśne;

2.Tablica informacyjna z mapą nadleśnictwa.

3. Ławostoły-2szt.

4.Tablice o ochronie przeciwpożarowej z akcji Świadomi zagrożenia-3szt.

Punkt edukacyjny Zimna Woda  fot. F. Filipowska

6. Punkt edukacji leśnej „ Zimna Woda" w leśnictwie Zimna Woda.

Punkt wyposażony w:

1.Tablice edukacyjne- 6szt o tytułach:

Zasady zachowania się w lesie; Ogień niszczy i zabija; Układ piętrowy lasu; Poznajemy drzewa iglaste; Zwierzęta poszczególnych warstw lasu; Przemiana pokoleń w lesie;

2.Tablice informacyjną z mapą nadleśnictwa.

3. Ławostoły-2szt.

 

7. Punkt edukacji leśnej „ Łowiectwo" w Szczawin.

Punkt wyposażony w:

1.Tablice edukacyjne- 2szt o tytułach:

           Gospodarka Łowiecka; Patroni leśników i ludzi lasu;

2. Ławkę-1szt.

oraz kapliczkę Św.Huberta wykonaną przez koło łowieckie „Partyzant".