Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

                                                                                  

Znak sprawy:  SA.234.10.2019

 

 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane przez Nadleśniczego Józefa Lipińskiego

Adres: ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz

tel: (042) 716 42 59

fax: (042) 719 07 36

e-mail: grotniki@lodz.lasy.gov.pl

strona internetowa: http://www.lodz.lasy.gov.pl/web/grotniki

na podstawie art. 701- art. 705 Kodeksu cywilnego

 

                                    

Ogłasza nieograniczony przetarg pod nazwą: „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2019r. – edycja 2”

 

              Wykaz oferowanych do sprzedaży sprzętów i urządzeń znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralna część ogłoszenia.

Informację o w/w przedmiotach można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu (42) 716-42-59 wew. 125 w dni robocze w godz. 8.00-15.00 osoba do kontaktu Emilia Przyborowska.

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2019r.” w terminie do 21.10.2019r do godz. 12.00.

 

Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu lub adres e-mail),

- nazwę licytowanego środka trwałego bądź niskocennego,

- nr inwentarzowy licytowanego środka trwałego bądź niskocennego,

- oferowaną cenę netto odrębnie dla każdego składnika majątkowego (do cenny netto zostanie doliczony VAT)

- oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu ofertowym.

 

Zainteresowani mogą składać na dany sprzęt czy urządzenie tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi (najwyższymi) cenami przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

Przekazanie przedmiotu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.

 

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży przedmiotów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania wymienionych w załączniki nr 1 przedmiotów ze sprzedaży bez podania przyczyny.

 

   Zgierz,  15-10-2019


OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

                                                                                                                                                                                            

Znak sprawy:  SA.234.10.2019                                                                                 

 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane przez Nadleśniczego Józefa Lipińskiego

Adres: ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz

tel: (042) 716 42 59

fax: (042) 719 07 36

e-mail: grotniki@lodz.lasy.gov.pl

strona internetowa: http://www.lodz.lasy.gov.pl/web/grotniki

na podstawie art. 701- art. 705 Kodeksu cywilnego

 

                                    

Ogłasza nieograniczony przetarg pod nazwą: „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2019r.”

 

              Wykaz oferowanych do sprzedaży sprzętów i urządzeń znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralna część ogłoszenia.

Informację o w/w przedmiotach można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu (42) 716-42-59 wew. 125 w dni robocze w godz. 8.00-15.00 osoba do kontaktu Emilia Przyborowska.

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2019r.” w terminie do 4.10.2019 do godz. 12.00.

 

Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu lub adres e-mail),

- nazwę licytowanego środka trwałego bądź niskocennego,

- nr inwentarzowy licytowanego środka trwałego bądź niskocennego,

- oferowaną cenę netto (do cenny netto zostanie doliczony VAT).

 

Zainteresowani mogą składać na dany sprzęt czy urządzenie tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi (najwyższymi) cenami przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

Przekazanie przedmiotu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.

 

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży przedmiotów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania wymienionych w załączniki nr 1 przedmiotów ze sprzedaży bez podania przyczyny

 

Zgierz, 26.09.2019r


Ogłoszenie przetargowe

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Grotniki,

ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz; tel. (42) 716-42-59, fax. (44) 719-07-36,

e-mail : grotniki@lodz.lasy.gov.pl,

Ogłasza nieograniczony przetarg  pod nazwą :

„Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2018 r ”.

 

Zn. spr. SA.234.7.2018

 

Wykaz oferowanych do sprzedaży sprzętów i urządzeń znajduje się w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część ogłoszenia.

 

Informacje o w/w przedmiotach można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu 42 716 42 59 wew.125 w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 osoba do kontaktu Monika Kobierecka.

 

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2018 r ” w terminie do 30.05.2018 do godz 9.00.

 

Oferta powinna zawierać:

-dane oferenta ( imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby),

-nazwę licytowanego środka trwałego,

-numer inwentarzowy licytowanego środka trwałego,

-oferowaną cenę netto ( do cenny netto zostanie doliczony VAT ).

Zainteresowani mogą składać na dany sprzęt czy urządzenie tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi ( najwyższymi cenami ) przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

 

Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.

 

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży przedmiotów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania  wymienionych w załączniku nr 2 przedmiotów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

Zgierz, dn. 16.05.2018 r.


sprzedaż zbędnych środków trwałych

O G Ł O S Z E N I E

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki ogłasza przetarg nieograniczony na „zbędny środek trwały –używane telefony komórkowe"

 

Wykaz oferowanych do sprzedaży telefonów znajduje się w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną cześć ogłoszenia.

Informacje o telefonach można uzyskać w sekretariacie Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu 42 716 42 59  w dni robocze w godz. 800- 1500 osoba do kontaktu  Krzysztof Żełudziewicz.

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Przetarg - sprzedaż telefonów komórkowych" w terminie do 01.08.2017 r do godz.900.

Oferta powinna zawierać :

- dane oferenta ( imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby)

- nazwę oferowanego środka trwałego

- numer inwentarzowy oferowanego środka trwałego

- oferowaną cenę brutto

Zainteresowani mogą składać na dany telefon tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi ( najwyższymi cenami) przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.    

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży telefonów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania  telefonów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

Zgierz 19.07.2017 r

 

w załączeniu: wykaz oferowanych telefonów komórkowych.

Materiały do pobrania