Lista aktualności Lista aktualności

POROZUMIENIE MIĘDZY NADLEŚNICTWEM GROTNIKI A ZAKŁADEM KARNYM W GARBALINIE

W dniu 25.05.2022 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki Krzysztof Sztark podpisał z Dyrektorem Zakładu Karnego w Garbalinie płk. Grzegorzem Tomaszewskim stosowne porozumienie z zakresu:

- Współpracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osadzonych,

- Prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej wobec skazanych w oparciu o ustawową działalność Nadleśnictwa Grotniki (wykłady - edukacja leśna, ekologiczna, sadzenie i sprzątanie lasów, budowa budek lęgowych).

- Pomocy przy realizacji zadań wynikających z programu readaptacji społecznej np. „Zielona Planeta” .

Współpraca ma na celu resocjalizację społeczną skazanych.