Lista aktualności Lista aktualności

„Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2020r.”

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane przez Nadleśniczego Józefa Lipińskiego

Adres: ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz

tel: (042) 716 42 59

fax: (042) 719 07 36

e-mail: grotniki@lodz.lasy.gov.pl

strona internetowa: http://www.lodz.lasy.gov.pl/web/grotniki

na podstawie art. 701- art. 705 Kodeksu cywilnego

 

                                    

Ogłasza nieograniczony przetarg pod nazwą: „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2020r.”

 

              Wykaz oferowanych do sprzedaży sprzętów i urządzeń znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralna część ogłoszenia.

Informację o w/w przedmiotach można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu (42) 716-42-59 wew. 125 w dni robocze w godz. 8.00-15.00 osoba do kontaktu Emilia Przyborowska.

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2020r.” w terminie do 06.03.2020 do godz. 12.00.

 

Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby),

- nazwę licytowanego środka trwałego,

- nr inwentarzowy licytowanego środka trwałego,

- oferowaną cenę netto (do cenny netto zostanie doliczony VAT).

 

Zainteresowani mogą składać na dany sprzęt czy urządzenie tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi (najwyższymi) cenami przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

Przekazanie przedmiotu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.

 

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży przedmiotów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania wymienionych w załączniki nr 1 przedmiotów ze sprzedaży bez podania przyczyny.