Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Nadleśnictwo Grotniki pozyskuje drewno zgodnie z zapisami w operacie urządzeniowym oraz według bieżących potrzeb lasu. Zapisy w operacie określają ile metrów, jakiego gatunku i w jakim okresie czasu należy wyciąć, aby las był jak najzdrowszy i odporny na wszelkie negatywne zewnętrzne oddziaływania. Realizacja tych zapisów odbywa się na bieżąco i tak w kolejnych latach wycina się fragmentami najstarsze drzewostany, które przestają prawidłowo funkcjonować i stopniowo zamierają ze starości. W miejsca po wyciętych lasach wsadzamy młode drzewka, które leśnicy znowu będą pielęgnować aż do ich starości.

Poza tym przynajmniej raz w ciągu dziesięciu lat leśnicy dokonują przeglądu wszystkich fragmentów lasu i porządkują je wycinając drzewa: przygłuszone, ze złamanymi wierzchołkami, z objawami chorób grzybowych, zaatakowane przez szkodliwe owady.

Każdego roku leśnicy oceniają drzewostany pod kątem ich stanu sanitarnego i na bieżąco usuwają drewna posuszowe, wywroty i złomy. Tak więc drewno pozyskujemy tylko poprzez cięcia hodowlano-sanitarne wymuszone przez przyrodę.