Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Urządzanie lasu dokonuje podziału powierzchniowego kompleksów leśnych, określa dla każdego fragmentu lasu (wg wieku i stanu zdrowotnego) zabieg hodowlany do wykonania oraz masę drewna do wycięcia, opisuje pod względem przyrodniczym poszczególne wydzielenia różniące się wiekiem i składem gatunkowym, bada profile glebowe i ustala jakie gatunki na danej glebie wyrosną najlepiej. Te informacje i jeszcze wiele innych umieszcza się w tzw. operacie urządzeniowym, książce ze szczegółowymi informacjami dla leśników, którą sporządza się raz na 10 lat. W nadleśnictwie Grotniki taki operat został wykonany na dzień 1.01.2014 r. Wszystkie zabiegi wykonywane w lasach nadleśnictwa są realizowane według wskazówek operatowych. Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Instrukcja urządzania lasu