Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Grotniki utworzono 5 rezerwatów przyrody, obejmujących zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt oraz elementy przyrody nieożywionej. Są to:

Rezerwat Torfowiskowy "Torfowisko Rąbień"

Rezerwat przyrody "Dąbrowa Grotnicka"

Rezerwat przyrody "Grądy nad Lindą"

Rezerwat przyrody "Zabrzeźnia"

Rezerwat przyrody "Grądy nad Moszczenicą"