Wydawca treści Wydawca treści

Regionalny Bank Genów

Regionalny Bank Genów w nadleśnictwie Grotniki został wybudowany w 2001 roku. Zaspokaja on potrzeby wszystkich nadleśnictw, położonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w zakresie wyłuszczania szyszek, przysposabiania nasion (stratyfikacja) do wysiewu, a także przechowywania nasion, nawet przez kilka lat.

Stanowi to zabezpieczenie bazy nasiennej  na lata, kiedy nie ma urodzaju nasion, bądź jest on bardzo słaby. W Regionalnym Banku Genów wyłuszczane są takie gatunki jak: sosna, modrzew, daglezja, jodła.

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Grotniki

 
W pierwszym roku istnienia wyłuszczono łącznie około 6 ton szyszek. W kolejnych już latach były to ilości dużo większe, około 25 ton szyszek. Poza w/w gatunkami przechowuje się i przygotowuje przedsiewnie nasiona buka. Średnioroczna ilość przechowywanych nasion wynosi około1400 kg.
RBG jest jednym z najważniejszych obiektów tego typu w Lasach Państwowych. Niezbędne maszyny i urządzenia zostały zakupione w Szwecji.