Program "Zanocuj w lesie"

Myśleliście kiedyś o tym, żeby rzucić wszystko i zaszyć się w lesie?

Mamy znakomity sposób na odkrywanie polskiej przyrody, powrotu do natury i jednocześnie ucieczkę od wielkomiejskiego zgiełku.

Nadleśnictwo Grotniki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom miłośników bushcraftu i survivalu. W związku z tym przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie. Program rusza z dniem 1 maja 2021 r., dzięki czemu będziesz mógł legalnie spędzić noc na łonie dzikiej przyrody. Nadleśnictwo wyznaczyło do tego celu obszar lasu o powierzchni 1500 ha. Miejsca do nocnego biwakowania zostały wyznaczone z dużą starannością i nieprzypadkowo. Zlokalizowane są w ciekawych przyrodniczo obszarach i możliwe w niedalekiej odległości od miejsc postojowych.

Nadleśnictwo Grotniki oddaje Ci do dyspozycji miejsca w trzech zwartych kompleksach leśnych. Pierwszy z nich znajduje się na terenie leśnictwa Chociszew. Oprócz możliwości bliskiego kontaktu z przyrodą, dodatkowym atutem tego miejsca jest fakt, iż możesz dojechać do niego pociągiem. Drugim miejscem, gdzie będziesz mógł się oderwać od codzienności jest wyznaczony teren w leśnictwach Szczawin oraz Głowno. Zaletą tego miejsca jest fakt, iż graniczy ono  z obszarem Natura 2000, dzięki któremu będziesz mógł po nocnym biwakowaniu usłyszeć rechoczące płazy oraz ćwierkające ptaki. Ostatnim wyznaczonym miejscem do bushcraftu i surwiwalu jest teren zlokalizowany w leśnictwach Źródliska oraz Zimna Woda.  Poza wieloma atutami przyrodniczymi to miejsce posiada punkt edukacyjny wyposażony w tablice dot. zasad zachowania się w lesie, pożarów w lesie, układu piętrowego lasu, botaniki, zwierząt oraz zachodzących procesów w lesie. Dodatkowo, specjalnie dla Ciebie, wyznaczyliśmy miejsce do rozpalania ognia.

Lokalizacja wyznaczonych miejsc widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663i Phone, z menu wybierz – mapy BDL mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

- regulaminem korzystania z obszaru [dostępny w załączniku na dole strony ]

- mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

- zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce

- z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu (mapa z lokalizacją prac gospodarczych na których mogą być one aktualnie prowadzone dostępna jest w załączniku na dole strony). Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

- w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych szukaj na stronach gmin: https://gminazgierz.pl/, https://www.strykow.pl/, https://www.parzeczew.pl/

-Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Prośbę wyślij na adres grotniki@lodz.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.

Podaj następujące dane:

  • imię i nazwisko zgłaszającego

  • telefon kontaktowy

  • mail kontaktowy

  • liczbę nocy (daty)

  • liczbę osób

  • planowane miejsce biwakowania (nr oddziału lub najbliższą miejscowość)

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Marta Rutkowska, adres e-mail; marta.rutkowska@lodz.lasy.gov.pl, tel. 693-680-613

 Nadleśnictwo Grotniki przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn.: „Zanocuj w lesie”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. programu. Pierwsze wyniki ankiety będą analizowane i przedstawione zbiorczo po okresie pół roku od uruchomienia procesu zbierania opinii (ankiet).

Link do ankiety dla użytkowników