Program "Zanocuj w lesie"

Myśleliście kiedyś o tym, żeby rzucić wszystko i zaszyć się w lesie?

Mamy znakomity sposób na odkrywanie polskiej przyrody, powrotu do natury i jednocześnie ucieczkę od wielkomiejskiego zgiełku.

Nadleśnictwo Grotniki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom miłośników bushcraftu i survivalu. W związku z tym przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie. Program rusza z dniem 1 maja 2021 r., dzięki czemu będziesz mógł legalnie spędzić noc na łonie dzikiej przyrody. Nadleśnictwo wyznaczyło do tego celu obszar lasu o powierzchni 1500 ha. Miejsca do nocnego biwakowania zostały wyznaczone z dużą starannością i nieprzypadkowo. Zlokalizowane są w ciekawych przyrodniczo obszarach i możliwe w niedalekiej odległości od miejsc postojowych.

Nadleśnictwo Grotniki oddaje Ci do dyspozycji miejsca w trzech zwartych kompleksach leśnych. Pierwszy z nich znajduje się na terenie leśnictwa Chociszew. Oprócz możliwości bliskiego kontaktu z przyrodą, dodatkowym atutem tego miejsca jest fakt, iż możesz dojechać do niego pociągiem. Drugim miejscem, gdzie będziesz mógł się oderwać od codzienności jest wyznaczony teren leśnictwa Wola Błędowa (byłe leśnictwo Szczawin oraz Głowno). Zaletą tego miejsca jest fakt, iż graniczy ono  z obszarem Natura 2000, dzięki któremu będziesz mógł po nocnym biwakowaniu usłyszeć rechoczące płazy oraz ćwierkające ptaki. Ostatnim wyznaczonym miejscem do bushcraftu i surwiwalu jest teren zlokalizowany w leśnictwach Źródliska oraz Zimna Woda.  Poza wieloma atutami przyrodniczymi to miejsce posiada punkt edukacyjny wyposażony w tablice dot. zasad zachowania się w lesie, pożarów w lesie, układu piętrowego lasu, botaniki, zwierząt oraz zachodzących procesów w lesie. Dodatkowo, specjalnie dla Ciebie, wyznaczyliśmy miejsce do rozpalania ognia.

Lokalizacja wyznaczonych miejsc widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663i Phone, z menu wybierz – mapy BDL mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

- regulaminem korzystania z obszaru [dostępny w załączniku na dole strony ]

- mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

- zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3

- z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu (mapa z lokalizacją prac gospodarczych na których mogą być one aktualnie prowadzone dostępna jest w załączniku na dole strony). Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

- w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych szukaj na stronach gmin: https://gminazgierz.pl/, https://www.strykow.pl/, https://www.parzeczew.pl/

-Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Prośbę wyślij na adres grotniki@lodz.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.

Podaj następujące dane:

  • imię i nazwisko zgłaszającego

  • telefon kontaktowy

  • mail kontaktowy

  • liczbę nocy (daty)

  • liczbę osób

  • planowane miejsce biwakowania (nr oddziału lub najbliższą miejscowość)

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Marta Rutkowska, adres e-mail; marta.rutkowska@lodz.lasy.gov.pl, tel. 693-680-613

 Nadleśnictwo Grotniki przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn.: „Zanocuj w lesie”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. programu. Pierwsze wyniki ankiety będą analizowane i przedstawione zbiorczo po okresie pół roku od uruchomienia procesu zbierania opinii (ankiet).

Link do ankiety dla użytkowników

W dniu 29.06.2022 r. Nadleśnictwo Grotniki wprowadizło zmiany do regulaminu korzystania z obszaru objętego programem "Zanocuj w lesie". Zmiany dot. dopuszczenia możliwości używania kuchenek gazowych pod warunkami wskazanym w przedmiotowym regulaminie (regulamin dostępny na dole strony)