Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Grotniki za pomniki przyrody uznano 511 drzew, w tym 20 pojedynczych drzew i 1 grupa drzew rosnących znajduje się na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa. Obejmują gatunki – So zwycz. – 1 szt., Db szyp. – 15 szt., Bk – 1 szt., Lp. drob. – 3 szt i grupa drzew – Lp drob. – 6 szt. i Db szyp. – 1 szt.

Fot. S. Olejniczak

Pomniki są na bieżąco monitorowane przez terenową służbę leśną.  Zdecydowana większość pomników przyrody jest w stanie dobrym i średnim. Jeden pomnik przyrody Db bezszypułkowy  zlokalizowany na terenie Leśnictwa Szczawin jest drzewem martwym i grozi przewróceniem, ale nie został zdjęty z ewidencji pomników przyrody.

W ostatnim 10-leciu nie było zmian w ilości pomników przyrody na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa.