Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

W granicach działania nadleśnictwa Grotniki utworzono park krajobrazowy - jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. W chwili obecnej powierzchnia Parku Krajobrazowego położona w granicach nadleśnictwa wynosi 13,19 ha.

https://pkwl.parkilodzkie.pl/park-krajobrazowy-wzniesien-lodzkich,3.html