Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

 

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 % powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 % gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.
 

Na terenie Nadleśnictwa Grotniki wyznaczono 4 obszary Natura 2000 o łącznej powierzchni 218,26 ha, są to:

PLH 100001 Dąbrowa Grotnicka o pow. 100,47 ha,

PLH 100007 Grądy nad Lindą o pow. 55,83 ha,

PLH 100017 Silne Błota o pow. 33,52 ha,

PLH 100018 Szczypiorniak i Kowaliki o pow. 28,43 ha.