Wydawca treści Wydawca treści

obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 Obszary Chronionego Krajobrazu w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Grotniki łącznie zajmują powierzchnię –  2069,17 ha, są to:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy" – 32,03 ha – utworzony w 1997 r.,

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Puczniewski" -  265,14 ha – utworzony w 1998 r.,

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Warszawsko-Berlińska" -  1776,11 ha w 2010 r.