Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 r. wygasło porozumienia na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu poddębickiego. W związku z powyższym od 1 stycznia 2023 r. wszystkie obowiązki związane z nadzorem przeszły na Starostwo Powiatowe w Poddębicach.

 

W lasach z terenów powiatów zgierskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego i poddębickiego  nadzór nad lasami niepaństwowymi pełnią Starostowie.

W lasach z terenu miasta Łodzi nadzór pełni Prezydent przy pomocy Leśnictwa Miejskiego w Łodzi.