Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Grotniki
Nadleśnictwo Grotniki
42 719 07 35, 716 42 59
42 719 07 36

ul. Ogrodnicza 6/8

95-100 Zgierz

NIP: 7320016466

nr konta bankowego: 15 2030 0045 1110 0000 0019 9170

 

Biuro Nadleśnictwa pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, informuję że Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 15:30 -16:30 i piątek w godz. 8:00 -12:00. Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów. Sprawami dotyczącymi składanych skarg zajmuje się stanowisko ds. pracowniczych.

Nadleśniczy
Wojciech Cabaj
Zastępca Nadleśniczego
Michał Twardowski
Główna Księgowa
Iwona Wójcik
Inżynier Nadzoru
Tomasz Sibiński

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Bolek
Starszy referent ds. ochrony lasu i ppoż
Joanna Cabaj
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Patrycja Gorzkiewicz-Górska
Referent ds. ewidencji drewna
Sławomir Olejniczak
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Mateusz Rylski
Starszy referent ds. użytkowania i marketingu
Marta Rutkowska
Specjalista SL ds. urządzania lasu , edukacji i LMN

Stanowisko D/S pracowniczych

Karolina Główczyńska
Referent ds. pracowniczych

Posterunek Straży Leśnej

Dominik Szymański
p. o. Komendanta PSL
Wojciech Rzeźnik
Strażnik Leśny

Księgowość

Joanna Pawlak
Starsza księgowa
Aleksandra Jankiewicz
Specjalista do spraw płac
Anna Kajszczak
Specjalista ds. księgowości

Administracja

Małgorzata Szpytka
Sekretarz
Joanna Bloch
Sekretariat
Izabela Dawidowicz
Starszy Referent ds. administracyjnych
Sebastian Jarota
Starszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Ochrona Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor ochrony danych

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD)

Wanda Zejer
Robotnik obsługi – obserwator ppoż.
Tel.: 609 111 573