Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Grotniki
Nadleśnictwo Grotniki
42 719 07 35, 716 42 59
42 719 07 36

ul. Ogrodnicza 6/8

95-100 Zgierz

NIP: 7320016466

nr konta bankowego: 15 2030 0045 1110 0000 0019 9170

 

 

Biuro Nadleśnictwa pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Nadleśniczy
Krzysztof Sztark
Zastępca Nadleśniczego
Janusz Witkowski
Główna Księgowa
Iwona Wójcik
Inżynier Nadzoru
Tomasz Sibiński

Dział Gospodarki Leśnej

Bartłomiej Korczak
Referent ds. ochrony lasu i ppoż
Joanna Cabaj
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Magdalena Zabost
Referent ds. ewidencji drewna
Sławomir Olejniczak
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Marta Rutkowska
Specjalista w SL ds. urządzania lasu i LN
Mateusz Rylski
Referent ds. użytkowania i marketingu

Stanowisko D/S pracowniczych

Monika Krawczyk
Referent ds. pracowniczych

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Żełudziewicz
strażnik leśny p.o Komendanta PSL

Księgowość

Aleksandra Wiktorek
Starszy Referent ds. księgowości
Joanna Pawlak
Starsza księgowa
Aleksandra Jankiewicz
Specjalista do spraw płac

Administracja

Joanna Bloch
Sekretariat
Izabela Dawidowicz
Starszy Referent ds. administracyjnych
Sebastian Jarota
Starszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Ochrona Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor ochrony danych