Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w Nadleśnictwie Grotniki jest

Zastępca Nadleśniczego

mgr inż. Janusz Witkowski
tel. 695 589 077
e-mai: janusz.witkowski@lodz.lasy.gov.pl