Lista aktualności Lista aktualności

TYMCZASOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU !!!

Tymczasowy zakaz wstępu do lasu zostaje przedłużony do 19 kwietnia br. włącznie. Zakaz wstępu obowiązuje również w Nadleśnictwie Grotniki.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 2.03.2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na skrócenie okresu epidemii i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważne potraktowanie tych zakazów, w trosce o Nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie do odwołania  z odwiedzania lasów Nadleśnictwa Grotniki. Zawsze byliście dla Nas miłymi gośćmi w lesie i takimi będziecie w przyszłości.

Zapraszamy ponownie do lasu po okresie, na który został wprowadzony zakaz wstępu !!!.