Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie dot. posiedzenia Komisji Założeń Planu

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

            zawiadamia o:

  1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Grotniki na lata  2024 – 2033 wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
  2. Zwołaniu w dniu 22 października 2021 r. posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).
  3. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa do uczestniczenia w posiedzeniu KZP. Ze względów organizacyjnych związanych z panującą w kraju pandemią wirusa COVID 19, osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniu proszone są do zgłoszenia udziału w nadleśnictwie, w sposób: pisemny na adres: Nadleśnictwo Grotniki, ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz, telefoniczny: 42-716-42-59 lub pocztą elektroniczną: grotniki@lodz.lasy.gov.pl, najpóźniej do dnia 13 października 2021 r.