Lista aktualności Lista aktualności

"Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej nr 2/000101 w leśnictwie Polesie - edycja 2"

W załączniku Nadleśnictwo Grotniki zamieszcza informację z otwarcia ofert na przedmiotowe zamówienie.

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Przebudowę drogi wewnętrznej leśnej nr 2/000101 w leśnictwie Polesie - edycja 2

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 505 305,93 zł.

 

Nadleśnictwo Grotniki ogłasza zamówienie pod nazwą:

"Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej nr 2/000101 w leśnictwie Polesie - edycja 2"

W załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki do SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu o numerzu 2021/BZP 00070294/01/P w dniu 2021-07-22 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Poniżej link do strony miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/93e53ae9-a7d4-411c-a597-acdfe13a4190